CORPORATE
WELLBEING PROGRAM

SES BANYOSU

Günümüz iş dünyasında çalışanların içsel olarak iyi olma halinin desteklenmesi, şirketlerin içerisinde sürdürülebilir yaratıcılığı, canlılığı ve verimliliği artırır. Geleceğe doğru giden yolda içsel potansiyelimize engel olan titreşimler, zihinsel, duygusal ve bedensel tıkanıklıklar olarak kendini gösterir. Ses banyosu, ses titreşimleri vasıtasıyla kişiyi derin dinlenme alanına taşıyarak artık hizmet etmeyen alçak titreşimlerin dönüşerek içsel potansiyelin ortaya çıkmasını destekler. Ahenge gelen ruh, beden ve zihin ile kişi içindeki yaratıcı gücü ile geleceğini her alanda şekillendirir.

SES BANYOSU

Günümüz iş dünyasında çalışanların içsel olarak iyi olma halinin desteklenmesi, şirketlerin içerisinde

sürdürülebilir yaratıcılığı, canlılığı ve verimliliği artırır.Geleceğe doğru giden yolda içsel potansiyelimize

engel olan titreşimler, zihinsel, duygusal ve bedensel tıkanıklıklar olarak kendini gösterir.

Ses banyosu, ses titreşimleri vasıtasıyla kişiyi derin dinlenme alanına taşıyarak artık hizmet etmeyen

alçak titreşimlerin dönüşerek içsel potansiyelin ortaya çıkmasını destekler. Ahenge gelen ruh,

beden ve zihin ile kişi içindeki yaratıcılığı gücü ile geleceğini her alanda şekillendirir.

MEDİTASYON

Günümüzde isteklerimizin önüne gelen her engel sinir sistemimizi uyararak bir stres faktörü oluşturur. Sağlıklı düşünebilen, hissedebilen ve hareket edebilen bireyler bu iyi olma halini şirket bünyesine taşıyacaklardır. Meditasyon, zihni, duyguları ve bedeni dinginleştirerek kişinin iyi olma halinin açığa çıkmasını sağlar. Sürdürülen pratik içsel farkındalığı artırarak daha iyi bir geleceği tasarlayacak düşünce ve duygu durumlarının oluşmasını sağlayarak bireyin ve şirketin yüksek potansiyel içeren geleceğini şekillendirecektir.

MEDİTASYON

Günümüzde isteklerimizin önüne gelen her engel sinir sistemimizi uyararak bir stres faktörü oluşturur. Sağlıklı düşünebilen,

hissedebilen ve hareket edebilen bireyler bu iyi olma halini şirket bünyesine taşıyacaklardır.

Meditasyon, zihni, duyguları ve bedeni dinginleştirerek kişinin iyi olma halinin açığa çıkmasını sağlar. Sürdürülen pratik

içsel farkındalığı artırarak daha iyi bir geleceği tasarlayacak düşünce ve duygu durumlarının oluşmasını sağlayarak

bireyin ve şirketin yüksek potansiyel içeren geleceğini şekillendirecektir.

Günümüzde isteklerimizin önüne gelen her engel sinir sistemimizi uyararak bir stres faktörü oluşturur.

Sağlıklı düşünebilen, hissedebilen ve hareket edebilen bireyler bu iyi olma halini şirket bünyesine

taşıyacaklardır.Meditasyon, zihni, duyguları ve bedeni dinginleştirerek kişinin iyi olma halinin açığa

çıkmasını sağlar. Sürdürülen pratik içsel farkındalığı artırarak daha iyi bir geleceği tasarlayacak

düşünce ve duygu durumlarının oluşmasını sağlayarak bireyin ve şirketin

yüksek potansiyel içeren geleceğini şekillendirecektir.

NEFES

Tüm potansiyelimiz nefesimizde saklıdır. Sağlıklı nefes, içsel tüm engelleri aşarak anın yaratıcı gücüyle olmamızı destekler.

Farklı nefes teknikleri ihtiyaç duyduğumuz halleri ortaya çıkarmak için kullanılır. Her an yanımızda olan nefesimiz ile

çalışmayı öğrenmek ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz en temel aracımızdır. Nefesimizin potansiyelini keşfederek

ve kullanarak ilerlemek bireyleri an be an gelecek potansiyellerine taşıyacaktır.

Tüm potansiyelimiz nefesimizde saklıdır. Sağlıklı nefes, içsel tüm engelleri aşarak anın yaratıcı gücüyle

olmamızı destekler.Farklı nefes teknikleri ihtiyaç duyduğumuz halleri ortaya çıkarmak için kullanılır.

Her an yanımızda olan nefesimiz ile çalışmayı öğrenmek ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz en

temel aracımızdır. Nefesimizin potansiyelini keşfederek ve kullanarak ilerlemek bireyleri

anbean gelecek potansiyellerine taşıyacaktır.

NEFES

Tüm potansiyelimiz nefesimizde saklıdır. Sağlıklı nefes, içsel tüm engelleri aşarak anın yaratıcı gücüyle olmamızı destekler. Farklı nefes teknikleri ihtiyaç duyduğumuz halleri ortaya çıkarmak için kullanılır. Her an yanımızda olan nefesimiz ile çalışmayı öğrenmek ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz en temel aracımızdır. Nefesimizin potansiyelini keşfederek ve kullanarak ilerlemek bireyleri an be an gelecek potansiyellerine taşıyacaktır.

YOGA

Kendi bedenimiz ve nefesimizle tekrar kurduğumuz bağ yaşamla da daha derinden bir bağ kurmamızı sağlar. Daha

sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın anahtarlarından biri kendimizi merkezimizde hissedebilmekten geçer. Yoga bize nasıl bu

merkeze yerleşebileceğimizin araçlarını sunar. Merkezi kuvvetli bireyler, merkezi kuvvetli şirketler oluşturur.

Kendi bedenimiz ve nefesimizle tekrar kurduğumuz bağ yaşamla da daha derinden bir bağ kurmamızı sağlar.

Daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın anahtarlarından biri kendimizi merkezimizde hissedebilmekten geçer.

Yoga bize nasıl bu merkeze yerleşebileceğimizin araçlarını sunar. Merkezi kuvvetli bireyler, merkezi

kuvvetli şirketler oluşturur.

YOGA

Kendi bedenimiz ve nefesimizle tekrar kurduğumuz bağ yaşamla da daha derinden bir bağ kurmamızı sağlar. Daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın anahtarlarından biri kendimizi merkezimizde hissedebilmekten geçer.Yoga bize nasıl bu merkeze yerleşebileceğimizin araçlarını sunar. Merkezi kuvvetli bireyler, merkezi kuvvetli şirketler oluşturur.

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN