KVKK Aydınlatma Metni

Caferağa Mah. Neşe Sok. 33/6 Kadıköy -İstanbul adresinde kurulu Vibe To Be Şirketi tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına

ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Vibe To Be tarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği;
 • Vibe To Be ‘nin kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
 • Vibe To Be ‘nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • Vibe To Be ‘nin Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Vibe To Be ‘nin verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.
 • İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,
 1.  
 • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
 • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma,

saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplaması, Kullanılması ve Paylaşılması

 1. Toplama. Vibe To Be taraflar arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında çağrı merkezleri, web sitesi ve uygulama (app) aracılığıyla sizlerden Kişisel Veri toplar. Ayrıca çalıştığınız işyeri, erişimimize onay verdiğiniz veya kamuya açık sosyal medya siteleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları veya web siteleri gibi üçüncü kişilerden hakkınızda bilgi toplanabilir.

Vibe To Be ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

Yukarıda anılan ve Vibe To Be tarafından talep edilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Vibe To Be ve/veya tedarikçilerinden biri ile paylaşmanız ve/veya Vibe To Be ‘nin uygulamalarına yüklemeniz anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Vibe To Be ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. Hukuki bir yükümlülüğün veya sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin toplanması. Aşağıda bahsi geçen Kişisel Veriler,

veri sorumlusu sıfatıyla Vibe To Be ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından, başta Türk Borçlar Kanunu olmak

Ad, SoyadıDoğum TarihiVücut Ölçüleri
  E-Posta Adresi  Ruh Sağlığı Verileri  Dijital Fotoğraf
  Telefon Numarası  Sağlık Durumu 

üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

İlgili Kişisel Verilerin işlenmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi, (a), (c) ve (ç) fıkraları kapsamında açık onayınızın alınmasına gerek yoktur.

Bu itibarla, Vibe To Be ile aranızdaki hizmet ilişkisi ve yasal yükümlülükler uyarınca ihtiyaç duyulan Kişisel Verinin ilgili mevzuatlarda öngörülen süreler içerisinde silinmesini isteme hakkınız bulunmamaktadır.

Ad, SoyadıDoğum Tarihi
  E-Posta Adresi  Telefon Numarası
 1. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.
Ad, SoyadıTelefon Numarası
E-Posta AdresiDoğum Tarihi
Dijital Fotoğraf 

Yukarıda anılan toplanan Kişisel Verileriniz, Vibe To Be tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.

Vibe To Be, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

 1. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin toplanması. ( Hizmet kapsamınızda varsa ve kullanmak istediğiniz takdirde )

Yukarıda anılan Kişisel Verileriniz, Vibe To Be ve/veya tedarikçileri tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. Maddesine dayanmaktadır.

Vücut ÖlçüleriSağlık Verileri RuhSağlığı Verileri

Vibe To Be tarafınıza sağlayacağı psikolojik danışmanlık gibi hizmetler (anlaşmalı tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler) kapsamında paylaştığınız vücut

ölçüleriniz, sağlık verileriniz ve ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız psikolog ve/ veya Vibe To Be ‘nin sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı çağrı merkezi tarafından işlenecektir. Hizmet kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca Vibe To Be ‘nin yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ancak belirtmek isteriz ki, verilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin niteliği gereği, açık onayınızı geri çekmeniz halinde Vibe To Be ve/veya tedarikçileri bu hizmetleri vermeye devam edemeyecektir.

1.3. ve 1.4. başlıklarda anılan ve açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Vibe To Be ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Vibe To Be ‘ye

iletmenizin ardından Vibe To Be ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan

işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Vibe To Be’nin yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin işleme süresi

Kişisel Verileriniz, verilerinizi Vibe To Be ve/veya anlaşmalı tedarikçiler ile paylaştığınız tarihinden itibaren, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır. Ayrıca, hizmet kapsamınızda çağtı merkezi varsa

kişisel verileriniz ilgili çağrı merkezi tarafından da güvenlik ve bilgi doğrulaması amacıyla veriyi kaydettikleri tarihten itibaren iki (2) yıl boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 1. Üçüncü kişilere aktarma veya açıklama

Açık izniniz doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz yurt dışında yer alan Microsoft] unvanlı, İrlanda] adresine kayıtlı ve Vibe To Be tarafından server hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır:

Ad, SoyadıDoğum TarihiVücut Ölçüleri
E-Posta AdresiRuh Sağlığı VerileriDijital Fotoğraf
Telefon NumarasıSağlık Durumu 
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü Kişisel verileriniz;
  1. Hizmet alımı sırasında gerektiği durumda tarafınızca Vibe To Be’nin sözleşmeli olarak hizmet aldığı çağrı merkezi ve/veya tedarikçileri ile paylaşılmaktadır.
  1. İşvereniniz tarafından sözleşmenin ifasını mümkün kılmak için iletilmektedir.
  1. İşlememize onay verdiğiniz bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızınVibe To Be’nin erişimine onay verdiğiniz sosyal medya siteleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız:

Bazı kısıtlamalar ve/veya aranan niteliklere tabi olarak şu haklara sahip olacaksınız:

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği veya nasıl işlendiği ile ilgili olarak bilgi talep etmek (bilgi edinme hakkı), (b) işlemenin amacı ile ilgili ve verinin buna göre kullanılıp kullanılmadığı hususunda bilgi talep etmek, (c) verinin iletileceği ulusal ve uluslararası üçüncü taraflar ile ilgili bilgi talep etmek, (d) Kişisel Verilerinizin doğrulanmasını talep etmek, (e) varsa kişisel veri işleme, silme ve imha politikalarına göre Kişisel Verilerinizin silinmesini veya imhasını talep etmek, (f) Vibe To Be’nin

Kişisel Verilerinizin alıcılarını, Kişisel verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi hususunda bilgilendirmesini talep etmek, (g) Kişisel verinizi kullanarak otomatik işlenme durumuna itiraz etmek (Vibe To Be böyle bir faaliyette bulunduysa), (h) İşlemlerin sınırlandırılmasını talep etmek ve (i) Vibe To Be’nin kişisel verilerinizi

kanunsuz bir şekilde işlemesi durumunda, bu tür kanunsuz muameleler için Vibe To Be ‘den tazminat talep etmek.

info@vibetobe.com adresine bir e-posta göndererek bu haklarınızı ifa edebilirsiniz. Vibe To Be; yürürlükteki veri koruma kanununa göre bu taleplere cevap verecektir.

Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine

inanıyorsanız, Vibe To Be tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Adres: Caferağa Mah. Neşe Sok. 33/6 Kadıköy – İstanbul

+90 532 353 27 86

Web sitesi: http://www.vibetobe.com/