Neden Çalışan Refahı Önemlidir?

Çalışanlarınız hayatta kalıyor olabilir, ancak başarılı oluyorlar mı?

Çalışan refahı krizde. Türkiye iş piyasası şu anda son on yılların en sıkışık durumunda ve bu da işletmelerin en iyi yetenekleri cezbetmesini ve elinde tutmasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda pandemi, işyeri ruh sağlığını ilgi odağı haline getirerek iki endişe verici gerçeği ortaya çıkardı:

Çalışanlar şu anda proaktif olarak kendi sağlıklarına dikkat etme becerisine sahip değiller.

Çoğu kuruluş da bunu yapmaları için onları doğru yollarla desteklemiyor.

Vibe to BE olarak, refah konusunda proaktif ve son derece kişisel bir yaklaşım benimsemeye tamamen inanıyoruz. Bu yaklaşım, sorunların üzerini kapatmak yerine köklerine inmeyi amaçlıyor. Bu makalede, esenliğin neden her lider ve kuruluş için bir öncelik olması gerektiğini tam olarak inceleyecek ve bunu göz ardı etmenin şok edici potansiyel maliyetine bir göz atacağız.

Çalışan refahı neden önemlidir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, başarılı çalışanlar başarılı bir kuruluşun bel kemiğidir. Çalışanların varlığı ve etkisi, gelişmiş finansal performansla eş anlamlıdır ve her kuruluşun rekabet gücünü korumasının anahtarıdır: çünkü çalışanlar iyi desteklediklerini hissettiklerinde, bağlılıkları, yaratıcılıkları, üretimleri ve sadakatleri artar.

Çalışan refahının etkisi ofis duvarlarının ötesine geçer. Ekip üyelerinin kişisel yaşamlarına kadar uzanır ve bu da her gün işe nasıl gelecekleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir – yüksek performansı destekleyerek veya ondan uzaklaşarak. Bu nedenle çalışan refahına yatırım yapmak sadece iyi hissettiren bir jest değildir; kârlılığınızı önemli ölçüde artırabilecek stratejik bir hamledir.

Çalışan refah krizi?

Üzücü gerçek şu ki, iş gücümüzün çoğunluğu gelişmiyor – hayatta kalmaya çalışıyor. Deloitte tarafından hazırlanan yeni bir rapor, çalışanların yaklaşık yarısının bir iş haftasının sonunda ‘her zaman’ veya ‘sıklıkla’ yorgun (%52) veya stresli (%49) hissettiğini ortaya koymuştur. Üçte biri de yalnız ya da depresif hissettiğini bildirmiştir. 

Önde gelen gelişim uzmanı Brene Brown, “pandemi nedeniyle işyeri ruh sağlığına artan ilginin, radikal yeni bir yaklaşım başlatmak için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat sunduğunu” öne sürüyor ve biz de buna katılıyoruz. Tarihteki bu eşsiz an, işletmelere çalışan refahına yaklaşımlarını radikal ve dönüştürücü bir şekilde yeniden tanımlama şansı sunuyor. Bunu yapan işletmeler ödülleri toplayacak: çalışanları geliştikçe işleri de gelişecek.

Ancak, yatırımlarınızın finansal getirilerini takip etmek kolay olsa da, çalışan refahı girişimlerinin Yatırım Getirisini (ROI) ölçmek o kadar kolay değildir. 

Peki değeri nasıl gösterebiliriz?

Çalışan refahına yatırım yapmanın değeri nedir?

Çalışanların refahına yatırım yapmanın gerçek değeri genellikle yüzeyin altında gizlidir, ancak işletmeler doğru girişimleri benimserse, geri dönüşler muazzam olabilir. Verimliliğin artması, yatırım çekme kabiliyeti, yeteneklerin cezbedilmesi ve elde tutulması gibi olumlu getirilerin yanı sıra işten ayrılma, devamsızlık, sağlık masrafları ve presenteeism gibi maliyet tasarrufları, kayda değer bir değerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Bu ödülün büyüklüğü muazzamdır ve gerçek, dönüştürücü bir eylemde bulunmayı geciktirmek için çok önemlidir.

Çalışanların refahı nasıl doğru şekilde desteklenir?

Eğer bir liderseniz, çalışanlarınızın sağlık durumunun muhtemelen düşündüğünüzden daha kötü olduğunu duymak sizi şok edebilir. Aslında, Deloitte’un 2023 İşyerinde Refah anketi, yöneticilerin %77’sinin geçen yıl işgücünün ruh sağlığının iyileştiğine inanırken, çalışanların sadece %33’ünün iyileştiğini düşündüğünü ve liderlerin çalışanlarının refah seviyelerini nasıl algıladıkları konusunda büyük bir kopukluk olduğunu ortaya koymuştur.

Sorulması gereken soru, her on kuruluştan dokuzunun bir çeşit esenlik programı sunduğu tahmin edilirken bu durumun nasıl olabileceğidir.

Buradaki sorun girişimlerin azlığı değil, çoğu girişimin sonuçlar söz konusu olduğunda kadranı değiştirmiyor olmasıdır. Örneğin, refah girişimleri olarak maskelenen ve çok yaygın olan çalışanlara sağlanan avantajlar ve yan haklar listesi, bir çalışana göre daha çok ‘zorlu beklentileri telafi etmek için verilen hoşgörülü rüşvetler’. Bu tür girişimler işverenler için caziptir çünkü parlak ve heyecan verici görünürler, harekete geçme algısı yaratırlar ve zaman ve enerji söz konusu olduğunda minimum yatırım gerektirirler. Ancak, araştırma bunların işe yaramadığını gösteriyor.

Daha olumlu bir not olarak Deloitte, çalışanların yaklaşık %84’ünün kendi fiziksel ve zihinsel refahlarını iyileştirmek için yüksek motivasyona sahip olduğunu bildirmektedir. Ancak, birçoğu bu alanlarda ilerleme kaydedemiyor ve çoğunluk için iş, onları olumlu etkilemekten çok refahlarına zarar veriyor.

Gerçek şu ki, çalışanlar bir değişim için haykırıyor, ancak bunu gerçekleştirmek için doğru araçlara veya desteğe sahip değiller. Çoğunluk, bu engelleri hafifletecek ve refahlarına öncelik vermelerini sağlayacak şekilde yaşamaya başlayacak becerilere sahip değil. Bu nedenle, bir kuruluşun çalışanlarını gerçekten desteklemesi için sağlayabileceği en cömert hediye, bu becerileri öğrenme fırsatıdır. Bu şekilde, çalışanları kendi esenliklerini proaktif olarak sahiplenme konusunda tam anlamıyla yetkilendirilmiş olacaktır.

İyi çalışan refahının bir kuruluşa ne kadar değer kattığı açıktır. Kuruluşunuzun çalışanlarını tam olarak nasıl destekleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek – böylece gelişen, sürdürülebilir yüksek performanslı bir kabile yaratmak – için bize ulaşın. 

İlgili Yazılar